5 gode grunner til å lage standardiserte avtalemaler

5 gode grunner til å lage standardiserte avtalemaler

DealBuilder ble bygget av flere grunner, men en av de viktigste var for å sette innholdet i avtaler og tilbud i system. Under finner du det vi mener er de 5 viktigste grunnene til at du bør lage standardiserte avtalemaler for dine produkter og tjenester.

#1 – Du sparer tid

I tidligere selskaper, hadde ikke grunnleggerne av DealBuilder et godt system for hvordan de skulle jobbe med avtaler. Det ble det sløst bort mye verdifull tid. Eksempler fra vår egen hverdag var at vi hadde egne Microsoft Word-maler per produkt/tjeneste. Produkter og maler som igjen hadde sine sett med priser, vilkår, bindingstider, betalingsvilkår osv. Når selgerne skulle sende ut tilbud/avtaler til en ny potensiell kunde var prosessen å klippe og lime fra et sett produktbeskrivelser, priser og vilkår fra disse Word-dokumentene. Når så selgerene hadde jobbet i alt fra 10 minutter til worst case en eller flere timer med å sette opp avtalen, ble den lagret i PDF for å sendes til kunden for signering.

Dette tok mye tid, og det var en lite effektiv og uoversiktlig måte for selgerne å jobbe på.

I DealBuilder har vi løst dette ved at du kan laste opp alle produktene og tjenesten dine, du kan legge inn generelle vilkår og produktspesifikke vilkår, samt dine standardiserte priser per produkt, betalingsbetingelser med mer. Når all informasjonen din er lagt inn i systemet kan selgerne enkelt velge de produktene/tjenestene som skal med i nye tilbud og avtaler, og vipps så er de ferdige. Satt på spissen gjør de det som worst case tok 1 time eller mer før, på noen få minutter. Du kommer til å spare enormt med tid bare på å få satt dette i system.

#2 – Du tar tilbake kontrollen over hva som sendes ut til kundene dine

Enten om du har lagret informasjonen om produktene/tjenestene dine, priser, vilkår o.l. i Word-dokumenter, som lagrede epost-utkast, i excel eller hvordan du nå enn har løst det, så er det fortsatt fritt frem for de som skal legge denne informasjonen inn i et tilbud, å endre på det. Dette gir rom for mange potensielle feil som for eksempel: Skrivefeil, feil beskrivelse av produktet, feil pris, for mye rabatt, feil betalingsbetingelser, feil bindingstid, feil vilkår for produktet, feil generelle vilkår for selskapet ditt, og mye mer.

Med DealBuilder legges alle produkter og tjenester inn én gang, med standardiserte priser, produktspesifikke og generelle vilkår, produktbeskrivelser, regler for mye som kan gis i rabatt, standardiserte oppsett for betalingsbetingelser, eventuelle bindingstider osv. På denne måten er det nærmest umulig for de som setter opp avtaler å gjøre noe feil. I tillegg har du regler som kan settes opp i systemet som er med på å regulere hvor mye rabatt som kan gis, samt hvilke valgmuligheter som er mulig å legge inn i tilbudet i form av betalingsbetingelser osv. Og ikke nok med det, så har du en valgfri mulighet til å sette opp at tilbud/avtaler skal kunne godkjennes av en leder før selgeren har anledning til å sende tilbudet ut til kunden.

I tillegg er malen for hvordan det endelige tilbudet/avtalen ser ut lik hver gang, så det er ikke lenger noen tvil om at det som når frem til kunden er av høy kvalitet og i et attraktivt og enkelt format for kunden å forstå.

#3 – Tracking av avtalene gjør at selgerne kan følge opp bedre enn før

Når du sender ut en avtale eller tilbud med DealBuilder, tracker vi alt som skjer hele veien ute hos kunden. Du får vite når tilbudet har kommet frem til kundens innboks, når kunden åpner eposten med tilbudet, når kunden åpner selve tilbudet i eposten og når kunden har signert avtalen. Dette åpner for unike måter å følge opp kundene på, i tilfelle de har noen spørsmål vedrørende tilbudet av noe som helst slag, så har du nå muligheten til å ringe eller følge opp kunden når du vet at de sannsynligvis sitter med tilbudet foran seg eller nylig har sett gjennom tilbudet.

#4 – Mer motiverte selgere

Det sier seg nesten selv, men selgere som kan bruke mest mulig tid på det som er verdifullt for dem (å selge), er mer motiverte enn de som må bruke tid på ting som nødvendigvis ikke er med på å gjøre dem gode. I tillegg er DealBuilder med på å gjøre selgerne bedre. Med DealBuilder gjør de mindre feil, de bruker mindre tid på utarbeidelse av tilbud og kontrakter, og sluttresultatet de sender til kundene ser like bra ut hver gang, det oppleves som profesjonelt og enkelt for kundene, og det er enkelt for kunden å signere med e-signatur.

#5 – Du kommer til å selge mer enn før

Summen av de 4 første punktene er med på å legge til rette for at du kan selge mer enn før. Du kommer til å spare enormt med tid som kan brukes på inntektsbringende arbeid, det kundene mottar er kvalitetssikret og oppleves som profesjonelt og enkelt å sette seg inn i, selgerne er mer motiverte enn før og du har lagt tilrette for at de kan være den beste utgaven av seg selv som selger, og med e-signering er det superlett for den potensielle kunden å bli faktisk det, en ny kunde. Med e-signering slipper kunden å printe ut avtalen, skrive under, scanne og sende tilbake, nå signerer kunden med et tastetrykk. Når kunden er i modus for å signere, så kan de gjøre det fra mobilen når de er på farten eller foran PCen på kontoret, fordelen for deg er at du har gjort det så enkelt som overhodet mulig for mottakerne å bli kunde.

Comments are closed.

See Agreement

Prøv gratis