Digital signatur

Digital signatur

Hva er en digital signatur?

En digital signatur er signatur som gjort i et digital miljø, i motsetning til en signatur gjort fysisk med penn på et papir. 

Hvilke kjente digital signatur-metoder finnes? 

Det finnes flere måter å signere digital på. De mest kjente metodene er BankID-signering, en underskrift med musepekeren eller fingeren på en touch-skjerm eller en klikk-signatur.

Er det noen formkrav for avtaleinngåelser?

I Norge har vi generelt ingen formkrav for avtaleinngåelser. Det betyr at muntlige og skriftlig avtaler er like gyldige. Blir det tvist om en avtale er inngått vil domstolene legge til grunn det mest sannsynlige – over 50% sannsynlighet. I praksis betyr det at det er lurt å bekrefte en avtale skriftlig. SMSer, eposter og chatter brukes og godtas som bevis for at avtaler er inngått av norske og utenlandske domstoler. 

Hvordan fungerer DealBuilder sin digitale signatur?

Fra deres (leverandørens) side blir det utformet en kontrakt i DealBuilder. Her kommer det tydelig kommer frem hvem som er kunde og leverandør, hvilke produkter og tjenester som bestilles, til hvilke priser og vilkår. 

Kunden mottar en lenke til kontrakten via kundens unike epostadresse (på epost) eller telefonnummer (på SMS), eller begge deler. DealBuilder tar et fotavtrykk av motpartens enhet i det motparten signerer kontrakten. Fotavtrykket lagres på den signerte PDF-versjonen av avtalen. Det vil si kundens navn, epostadresse, telefonnummer, IP-adresse, dato og tidspunkt for signeringen, samt kundens brukermiljø ved aksept. Det finnes her rikelig med dokumentasjon som knytter kunden til signering av kontrakten.

Etter signeringen mottar begge parter en signert kopi av avtalen på epost.

Er en digital signatur jurdisk bindende? 

Ved bruk av DealBuilder kan man med trygghet godtgjøre at en avtale er inngått og at man signerer en juridisk bindende avtale. Som forklart over gjøres det gjennom at  brukerens fotavtrykk loggføres direkte inn i selve avtaledokumentet. Disse loggdataene tas vare på av DealBuilder, som er en tiltrodd tredjepart. Det vil si en part som ikke er part i avtalen. Dermed kan DealBuilder som utenforstående part bekrefte at en avtale er inngått. En slik bekreftelse vil ha enda større beviskraft enn for eksempel en vanlig epost.

I tillegg til å kunne dokumentere at en avtale er inngått, kan DealBuilder også kunne bekrefte at innholdet i avtalen som er inngått er uendret. Det gjøres ved at systemet logger  tverrsummen på avtalefilen (PDFen) og tar vare på den. Om filen er tuklet med vil tverrsummen endre seg, og dermed avsløres jukset. Tilsvarende vil DealBuilder kunne bekrefte om tverrsummen er uendret, slik at avtalefilen (PDFen) er uendret. 

DealBuilder kan dermed dokumentere for en domstol eller andre at avtale er inngått (notoritet) og at avtalen ikke er endret (integritet). Dermed er avtalepartene sikret bevis for hvilken avtale som er inngått. 

Videre er det også lagt til revisjonsspor i avtalene. Dette innebærer en ytterligere dokumentasjon på skrittene som har ledet frem til selve signeringen. Vi har ved å legge denne til på siste side i PDFen gjort den lettere tilgjengelig og uavhengig av DealBuilder. Det samme gjelder for tverrsummen som er lagt til i selve PDF-dokumentet, og er uavhengig av DealBuilder.

Prøv DealBuilder gratis

Les mer om hvordan DealBuilder fungerer under og registrer deg for å prøve systemet kostnadsfritt i 14 dager.

Effektiviser salgsarbeidet med vår avtalebygger og e-signering

Med DealBuilder samler bedriften alle avtalemaler på étt sted, og dere kan sette opp, sende ut og signere avtaler med kunder elektronisk på en rask og enkel måte.

Ledende selskaper velger DealBuilder:
Comments are closed.

See Agreement

Prøv gratis