Hjem

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5
Ledende selskaper velger DealBuilder:

BLI MER EFFEKTIV - ØK SALGET!

50%

nedgang i tid fra utsendelse av tilbud til signering

75%

nedgang i tid brukt på å sette opp avtaler og tilbud

90%

nedgang i risiko knyttet til feil informasjon i dine avtaler og tilbud.

100%

digitalt. E-signering gjør det enklere for kundene dine og enklere for deg.

Hør hva noen av kundene våre sier:

3 avtaleformer løser behovet ditt

Avtaler og tilbud lages ofte på en av tre måter, og alle tre måtene kan gjøres i DealBuilder. Samtlige alternativer forutsetter at du har avtaleinnholdet på plass fra før.

Eksemplene under viser hvordan avtalene kan se ut når de er ferdig generert og skal sendes til signering.

Hvem passer det for?

DealBuilder passer for store og små bedrifter som ønsker den raskeste og enkleste måten å utforme, sende ut og signere profesjonelle avtaler med kundene sine elektronisk på.

Typisk for våre kunder er at de enten har en salgsavdeling, eller at de rett og slett ønsker å få mer kontroll på, og en langt smidigere prosess for tilbud og avtaler med kundene sine.

Les mer om bruksområder her.

Slik fungerer det

Start med å sette opp tilbuds- og avtalemalene bedriften har fra før, i DealBuilder.

1. Lag tilbud og kontrakter på sekunder.

2: Send ut avtaler og tilbud på epost eller SMS direkte fra systemet.

3: Kundene signerer avtalene elektronisk fra mobil eller PC.

📁 Digitalt arkiv med oversikt over bedriftens avtalemaler, utsendte tilbud og inngåtte avtaler.  Begge parter mottar automatisk en signert kopi på epost når avtalen er signert. 

The magic sauce!

Det unike med DealBuilder er vår avtale- og tilbudsgenerator, som lar deg sette opp nye tilbud og avtaler på sekunder, basert på predefinerte maler med standardiserte vilkår, beskrivelser av tjenester og innhold, som du selv setter opp i plattformen.

Dette gjør at dere bruker sekunder hver gang dere skal opprette nye avtaler og tilbud, og det er superenkelt og profesjonelt for kundene å se over og signere avtalene elektronisk.

Systemet purrer opp kunder som ikke har signert innen fristen automatisk, og dere sikrer at innholdet i tilbudene og avtalene blir 100 % riktig hver eneste gang.

I tillegg får dere full oversikt over alle utsendte tilbud og signerte kontrakter i plattformen, som gjør oppfølging av kontrakter og arbeid i etterkant til en lek.

Prikken over i-en er at alt innhold i en DealBuilder-kontrakt er strukturerte data, slik at vi kan oppdatere bedriftens øvrige systemer automatisk, med innholdet fra avtalene, hver gang en kontrakt blir signert.

DealBuilder + dine systemer = sant!

🚀 DealBuilder kan integreres mot systemene du allerede bruker for å spare enda mer tid ved å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Les mer om alle systemene vi integrerer med her.

HubSpot elektronisk signering

Hvilket problem løser vi?

De aller fleste utformer i dag avtaler og tilbud basert på en eller flere word- eller excel-maler, som må lagres som PDF og sendes til kunden for signering. Ønsker kunden endringer må hele prosessen gjøres på nytt. 

Andre blir enige med kundene om hva de skal kjøpe på mail, en ustrukturert avtaleform som er vanskelig å følge opp og lett å misforstå. 

I tillegg bruker bedrifter mye tid på å hente inn signaturer på avtalene sine, og bedriften kan miste salg hvis kunden ikke kan signere digitalt når de er klare for det.

Dette er manuelle og tidkrevende prosesser med høy risiko for feil og mangler i avtalene, det er slitsomt for de som utformer avtalene og tilbudene, og det er uoversiktlig og tungvint for kundene.

DealBuilder løser alt dette, og dere kan sette opp, sende ut og signere avtaler med kunder elektronisk på en rask og enkel måte.

See Agreement

Prøv gratis