Kontrakt mellom bedrifter

Kontrakt mellom bedrifter

På denne siden skriver vi mer om hvor du kan bruke DealBuilder til å opprette og signere kontrakt mellom bedrifter

Kontrakt mellom bedrifter

En plattform for effektive avtaler mellom bedrifter

Kontrakter mellom bedrifter kan gjøres på mange forskjellige måter og finnes i mange forskjellige typer, men de avtalene det ofte er flest av, og som vi i DealBuilder har spesialisert oss på er, er kundeavtaler. Altså, avtalene som gjøres når andre bedrifter skal kjøpe produkter eller tjenester av ditt firma, og hvor det skal signeres en avtale for dette.

Avtalemaler

DealBuilder er bygget for enkelt og effektivt å kunne sette opp avtaler, sende disse ut til de som skal signere, og til sist få avtalene signert elektronisk. 

I DealBuilder kan bedriften din sette opp egne avtalemaler, som passer spesifikt for de produktene og tjenestene som bedriften din selger. Og neste gang dere trenger å sende ut en ny avtale, så er det bare å hente opp en passende avtalemal for det som skal selges, justere hvem som er kunde denne gangen og hva skal kjøpe, og deretter sendes avtalen direkte fra DealBuilder over til kunden for elektronisk signering. Når kunden har signert blir du varslet på epost og kan laste ned den signerte avtalen i PDF.

Dette til forskjell fra hvordan mange pleier å jobbe, hvor avtaler kanskje blir laget basert på maler som finnes i Word eller Excel, som deretter skal tilpasses fra gang til gang. Til sist skal de lagres som PDF, sendes til kunde, og kunden må printe ut, signere på papiret, scanne avtalen på nytt, og sende på epost tilbake. Dette er en tungvint og tidkrevende prosess som også åpner opp for at mange feil kan skje underveis. 

Med DealBuilder blir alt dette mye enklere, og det å opprette, tilpasse og sende ut en ny avtale til signering med DealBuilder tar normalt sett noen titalls sekunder – en lynrask prosess som er enkel både for den som skal opprette og sende ut avtalen, men ikke minst også for motparten, som skal motta, se over og signere avtalen.

Under vises et eksempel på en avtale som er generert i DealBuilder: 
(se også lenger ned på siden for eksempel på en «tekstbasert» avtale)

kontrakt mellom bedrifter

Hvilket innhold skal med i kontraktene? 

En kontrakt laget i DealBuilder er sikret å ha et ryddig, oversiktlig og lettlest format, hvor det er holdt av plass til de tingene som normalt sett bør være med i avtaler mellom bedrifter.

Kontraktene er strukturert med følgende innhold:

Informasjon om selger og navnet på kontrakten

Som vist i eksempelet over, er det på toppen av avtalen holdt av plass til logo, informasjon om selgers firma, og deretter navnet på kontrakten, i dette tilfellet «Avtale for dine produkter og tjenester».

Informasjon om kjøper, når avtalen er sendt og når signeringsfristen løper ut

Deretter følger informasjon om hvem kjøper er, altså bedriftens navn, organisasjonsnummer og adresse, samt navnet på kontaktpersonen hos kunden. Videre følger informasjon om når kontrakten er sendt ut til kunden, samt når signeringsfristen løper ut. 

Skreddersydde felter

I DealBuilder kan man sette opp skreddersydde felter for å fremheve elementer i dine kontrakter som er spesielt viktige, eller som ofte endrer seg fra kontrakt til kontrakt. 

I vår eksempel er det lagt inn egne felter for «Faktureringsintervall», samt «Avtalens oppstart». Her kommer det tydelig frem at kunden skal faktureres årlig, og at avtalens oppstart er 05.08.2021. 

Avtalens innhold / beskrivelser

Videre følger en seksjon hvor det kan legges inn standardtekster for avtalens innhold. Dette området kan inneholde så mye tekst du selv føler at avtalemalen behøver.

Produkter, tjenester, antall og priser

I DealBuilder har vi en egen produkt- og tjenestemodul, hvor bedriften din på forhånd kan legge til de produktene og tjenestene som bedriften din selger, slik at disse enkelt kan legges til i nye kontrakter hver gang du har behov for det. Produkter/tjenester kan også lagres som «pakker», hvis det er slik at bedriften din ofte selger en miks av de samme produktene og tjenestene fra gang til gang.

Her kan produktene og tjenestene beskrives med navn og beskrivelse, og når de legges til i avtalen, så kan du legge inn hvor mange av hvert produkt kunden skal kjøpe, hva hvert enkelt produkt/tjeneste skal koste og definere eventuell rabatt i enten prosent eller i kroner.

Produktene som legges til kan defineres som «engangsprodukter» eller «løpende» produkter, som viser om produktet faktureres én gang, eller om det er skal faktureres løpende, feks. hver måned, halvårlig, årlig e.l. 

Under produktdelen summeres det automatisk opp hvor mye kunden skal betale i «engangskostnad» og hvor mye kunden skal betale i løpende kostnader.

Vi har også lagt til et skreddersydd felt helt nederst, som regner ut hvor mye kunden skal betale på første faktura. 

Alle disse overskriftene som er vist i eksempelet over, slik som «Etableringskostnad» og «løpende kostnad» kan enkelt endres i systemet, til det som passer best. for din bedrift.

Tekstbaserte avtaler uten «produkter»

Produktmodulen som er forklart i punktet over kan enkelt hukes vekk fra avtalemalene for de bedriftene som ønsker å sette opp avtalemaler som kun er basert på tekstinnhold, og som ikke er basert på spesifikke produkt- og tjeneste-elementer som skal legges til i kontraktene.

Et eksempel på en tekstbasert avtalemal er publisert lenger ned på siden.

Vedlegg til kontrakten

I DealBuilder er det også mulighet til å laste opp vedlegg som skal følge kontrakten.

Det er mange typer vedlegg som kan passe og legges til der, men som regel blir dette brukt til å laste opp kontraktens vilkår, bilder fra en befaring, ytterligere spesifikasjoner om løsningen som skal leveres, en produktkatalog eller lignende.

Vilkår til kontrakten

Det nederste delen av en DealBuilder-kontrakte er forbeholdt plass for vilkårsteksten. Altså, hvilke vilkår kunder aksepterer når de inngår avtale med ditt firma. Her bør det komme tydelig frem de tingene som er viktige for kundene å få med seg, slike ting som bindingstider, oppsigelsesfrister/perioder, faktureringsbetingelser osv.

I vilkårsdelen kan bedriften din laste inn vilkårene i sin helhet, vilkår kan refereres og legges til som vedlegg, eller vilkår kan refereres til og legges på en URL på bedriftens nettside. Her finnes det mange muligheter og vi hjelper til å sette opp den løsningen som passer best for din bedrift.

Tekstbasert avtale mellom bedrifter

Ønsker du hjelp med å komme i gang? 

Vi hjelper deg gjerne å komme i gang med effektive måter å sette opp avtalemaler på i DealBuilder. Trenger du innspill til hva som bør være med i kontraktene, sparrer vi gjerne med deg på dette også. Registrer deg i skjemaet under, så tar vi kontakt for å se på hvordan vi kan hjelpe bedriften din å komme i gang med mer effektive salgs- og avtaleprosesser.

Om du har andre spørsmål kan du også ta kontakt med oss her.

Prøv DealBuilder kostnadsfritt i 14 dager

Med vår 14-dagers uforpliktende prøveperiode, kan du selv teste hvor effektive dere kan bli ved å opprette, sende, tracke og e-signere avtaler med DealBuilder.

Opprett prøvekonto:

See Agreement

Prøv gratis