Om oss

Historien om selskapet

DealBuilder er en norskutviklet software-plattform som er laget for å effektivisere måten selskaper oppretter, sender ut og får signert avtaler med kundene sine på.

Det finnes mange måter å produsere avtaler på, og mange kan sikkert kjenne seg igjen i det å sette opp avtaler i Word eller Excel, lagre som PDF, og deretter sende avtalen på epost til kunden for signering. Dette er tidkrevende manuelle prosesser. Andre har kanskje kommet litt lenger, og laster opp PDFen sin i et e-signering-verktøy, som gjør det enklere for kunden å få signert avtalen.

I DealBuilder mener vi at prosessene nevnt over ikke er gode nok, og at bedrifter kan være langt mer effektive enn som så.

Med DealBuilder reduseres tidsbruken på disse oppgavene med 90 %, samtidig som dere ser bedre ut og gjør det enklere for kundene å kjøpe av dere med e-signering.

Slik fungerer det:
👩‍💻 Første gang: Legg inn dine produkter, tjenester, vilkår og priser i systemet, og knytt disse til avtalemaler som passer for din bedrift.
💨 Deretter: Lag nye avtaler og tilbud på sekunder, basert på dine avtalemaler.
📲 Send ut avtaler og tilbud til kunder på epost og SMS direkte fra systemet.
✅ Kundene bekrefter avtalene elektronisk fra sin mobil eller PC, og begge parter mottar automatisk en signert kopi av avtalen.

🚀 Du kan også integrere DealBuilder mot systemene du allerede bruker for å spare enda mer tid ved å automatisere og digitalisere manuelle prosesser.

DealBuilder e-kontrakter

I DealBuilder produserer du i tillegg e-kontrakter, som skiller seg fra de andre leverandørene på markedet, som signerer PDFer. Selv om PDF-formatet er kjent, så er det ikke optimalt for bruk i salgs- og avtalesammenheng. PDFer er statiske dokumenter og innholdet i PDFer lar seg ikke bruke videre på samme måte som i en e-kontrakt.

Vi kan illustrere dette med et enkelt eksempel:
Når en kontrakt som er bygget i DealBuilder blir signert, så kan andre systemer, slik som CRM, prosjektstyringsverktøy, salgstavler eller økonomisystemet automatisk oppdateres med datafelter fra den signerte e-kontrakten. Dette lar seg ikke gjøre når du signerer en vanlig PDF, hvor du manuelt må oppdatere alle andre systemer i etterkant av signeringen.

DealBuilder forbedrer derfor hele avtaleprosessen din, ikke bare signeringstrinnet.

Avtaleprosessen:

BYGGE:
✅ Sett opp tidsbesparende og kvalitetssikrede avtalemaler
✅ Enkelt å legge til eller tilpasse en miks av produkter, tjenester, vilkår og priser per avtale du skal sende ut

KONTROLL:
✅ Legg inn regler for hvem som kan endre på det spesifikke innholdet i kontraktene, slik som vilkår, priser, rabatter, produktnavn, beskrivelser med mer
✅ Legg inn at alle kontrakter, eller kontrakter over en viss størrelse, skal godkjennes av en admin før de blir sendt ut til kunden

SENDE:
✅ Send ut avtaler på epost eller SMS, slik at du når kunden der de er, med en kontrakt i tilpasset format for den enheten kunden sitter på

SIGNERE:
✅ Kunden signerer elektronisk, superraskt og enkelt fra sin PC eller mobil.
✅ Ikke lenger behov for at kunden trenger å printe, signere, scanne og sende tilbake, eller har riktig program installert på sin PC for å kunne signere en PDF

AUTOMATISERE:
✅ Integrere DealBuilder med systemene du allerede bruker, slik at disse kan oppdateres automatisk hver gang en avtale blir signert.
✅ Her kan du hente ut ting som informasjon om kunden, selger, hvilke produkter/tjenester som er solgt, til hvilke priser osv.

DealBuilder passer for alle bedrifter som signerer avtaler med kundene sine, enten du jobber B2B, B2C eller begge deler.

Plattformen er fleksibelt og kan tilpasses de aller fleste behov.

DealBuilder brukes i dag av både små og store selskaper fra forskjellige bransjer

Ledelsen i DealBuilder

Niklas Hansen
CEO

Fredrik Dahlberg
CTO

Paula Makrygiannis
Marketing

Suksessfulle bedrifter bruker DealBuilder

See Agreement