Audit trail

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Audit Trail

Audit Trail i elektronisk signering – Hva er det og hvorfor er det viktig?

Når man signerer et dokument elektronisk, vil det skape en digital revisjonslogg kjent som en «audit trail». Dette er en detaljert logg som inneholder all informasjon som er knyttet til selve signaturprosessen, og den er avgjørende for å sikre at signeringen er pålitelig og trygg.

 

Hvorfor er Audit Trail viktig?

En av hovedfordelene med en audit trail er at den gir uangripelig dokumentasjon om hvem som har signert et dokument og når det skjedde. Dette er spesielt viktig når det gjelder juridisk bindende dokumenter, hvor det er viktig å kunne bevise at signaturen er autentisk og at dokumentet ikke har blitt endret på noen måte etter at signaturen ble satt.

I tillegg kan en audit trail gi verdifull innsikt i signaturprosessen. Det kan avdekke eventuelle feil eller mangler i prosessen, for eksempel hvis noen prøvde å signere med feil legitimasjon, eller hvis dokumentet ble endret etter at signaturen ble satt. Dette kan bidra til å forbedre prosessen og sikre at fremtidige signeringer går enda mer sømløst.

 

Hvordan fungerer en Audit Trail?

En audit trail er vanligvis satt opp på en måte som gjør at man kan spore hver enkelt handling i signaturprosessen. Dette kan inkludere når dokumentet ble lastet opp til signering, når invitasjonen til å signere ble sendt ut, når signeringen ble fullført, hvem som signerte og med hvilken legitimasjon, samt eventuelle feil eller mangler som oppstod underveis.

 

Hvordan bidrar DealBuilder til en sikker og pålitelig signaturprosess?

DealBuilder har implementert en avansert audit trail-funksjon i sin elektroniske signaturprosess, slik at alle signaturer som gjennomføres i plattformen er fullstendig sporbare og pålitelige. Dette gir deg som bruker en ekstra trygghet i signaturprosessen og gir deg en detaljert logg som viser deg nøyaktig hva som skjedde underveis i signaturprosessen.

 

Konklusjon

En audit trail er en viktig del av enhver elektronisk signaturprosess og sikrer at signaturen er autentisk og trygg. Den gir også verdifull innsikt i signaturprosessen og bidrar til å forbedre den for fremtidige signeringer. Med DealBuilder sin avanserte audit trail-funksjon kan du være trygg på at signaturprosessen er sikker og pålitelig, og at du har en detaljert logg som dokumenterer hele prosessen.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5

See Agreement

Prøv gratis