ESIGN Act

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ESIGN Act

ESIGN Act – En oversikt

ESIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) er en lov som ble vedtatt i USA i 2000. Loven definerer elektroniske signaturer og gir dem samme juridiske status som håndskrevne signaturer. ESIGN Act gjelder for elektronisk signering av avtaler og kontrakter i både private og offentlige sektorer.

 

Hva er ESIGN Act og hvilken nytte har det?

ESIGN Act gir enklere, raskere og mer kostnadseffektiv elektronisk signering av dokumenter, avtaler og kontrakter. Loven gir også fleksibilitet til å sende, signere og arkivere dokumenter på en sikker og effektiv måte. ESIGN Act gir enklere og mer pålitelig håndtering av dokumenter, noe som gir økt effektivitet og reduserer papirarbeid og kostnader.

 

Lignende ordninger i andre land og markeder

Flere land rundt om i verden har lignende ordninger for elektronisk signering. I Europa har EU vedtatt en eIDAS-forordning som gir elektroniske signaturer samme juridiske status som håndskrevne signaturer i EU-landene. I tillegg har mange andre land, inkludert Canada og Australia, vedtatt lignende lover og standarder.

 

DealBuilder er bygget i henhold til disse standardene

DealBuilder er bygget i henhold til ESIGN Act og eIDAS-forordningen, slik at du med trygghet kan benytte DealBuilder for elektronisk signering i USA og Europa. DealBuilder bruker avansert krypteringsteknologi og følger strenge sikkerhetsstandarder for å beskytte informasjonen i dokumentene.

 

DealBuilder er mer enn et e-signeringssystem

DealBuilder er mer enn bare et e-signeringssystem. Det er et komplett system for avtaler, avtalemaler, tilbud, elektronisk signering og avtalearkiv. DealBuilder gir også en enkel og intuitiv plattform for å opprette, signere og administrere avtaler på en sikker måte. Med DealBuilder kan du effektivt håndtere hele avtaleprosessen fra begynnelse til slutt.

 

Konklusjon

ESIGN Act gir enklere, raskere og mer kostnadseffektiv elektronisk signering av dokumenter, avtaler og kontrakter. Flere land rundt om i verden har lignende ordninger, og DealBuilder er bygget i henhold til disse standardene for å gi brukerne trygghet og sikkerhet. DealBuilder er mer enn bare et e-signeringssystem og gir en komplett plattform for avtaler, avtalemaler, tilbud, elektronisk signering og avtalearkiv.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5

See Agreement

Prøv gratis