Kundeavtale

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kundeavtale

Kundeavtale: Hva bør den inneholde?

En kundeavtale er en juridisk bindende avtale mellom en bedrift og en kunde. I en kundeavtale vil man typisk finne informasjon om tjenester eller produkter som skal leveres, prising, betalingsbetingelser, garantier og ansvarsbegrensninger. I tillegg vil det gjerne være informasjon om begge partenes ansvar og plikter i henhold til avtalen. Det er viktig å sørge for at kundeavtalen er godt gjennomtenkt og dekker alle viktige områder for å unngå eventuelle misforståelser eller tvister senere.

 

Profesjonelt oppsett og enkel inngåelse

En profesjonelt utformet kundeavtale kan bidra til å skape tillit mellom partene og sikre at alle forstår hva som forventes av dem. Det er derfor ikke anbefalt å inngå avtaler via tekstmeldinger, e-postdialoger eller muntlig, da dette kan gi et dårlig inntrykk av bedriften og skape usikkerhet i etterkant om det skulle oppstå en uenighet om det som er levert er i henhold til det som ble avtalt. Med et esigneringssystem som dealbuilder kan man enkelt inngå kundeavtaler på en profesjonell og effektiv måte, samtidig som man sparer tid og reduserer risikoen for feil.

 

Maler og tilpasning av avtaler

Dealbuilder gjør det enkelt å sette opp kundekontrakter som maler, slik at man kan hente opp riktig mal, justere litt på innholdet og deretter få det elektronisk signert. Dealbuilder har også egne felter for å legge inn avtaletekster, vilkår og standard PDF-er som kan ligge som vedlegg. Dette gjør det enkelt å tilpasse avtaler til individuelle kundebehov og jobbe mer effektivt, samtidig som man sikrer en profesjonell fremtoning mot nye og eksisterende kunder. 

 

Effektivt og allsidig

Dealbuilder er ikke bare et esigneringssystem, men en allsidig plattform for avtalehåndtering som kan integreres med blant annet CRM-systemer eller andre systemer som bedriften din bruker til daglig. Man kan også sende ut avtaler på e-post og SMS, lagre avtaler i arkivet og bruke funksjoner som varsler, påminnelser og sjekklister for å gjøre avtaleprosessen enda mer effektiv.

 

Oppsummert 

Kort oppsummert er dealbuilder en komplett løsning for å inngå og håndtere kundeavtaler på en profesjonell, effektiv og sikker måte. Med muligheten til å tilpasse maler og integrere systemet med andre verktøy, kan man enkelt tilpasse dealbuilder til individuelle behov og ønsker for bedriften.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5

See Agreement

Prøv gratis