Long Term Validation / LTV

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Long Term Validation (LTV)

Long Term Validation (LTV) er en viktig del av elektronisk signering som sikrer at signerte dokumenter er gyldige og kan valideres på et senere tidspunkt. LTV sikrer at signeringen vil forbli juridisk bindende og gyldig, selv om teknologiske og andre fremskritt skulle skje i fremtiden.


Hva er Long Term Validation (LTV)?

Long Term Validation (LTV) er en teknisk standard for elektronisk signering som sikrer at signerte dokumenter forblir gyldige i lang tid. Med Long Term Validation (LTV) kan signerte dokumenter valideres på et senere tidspunkt, noe som er viktig for å bevare dokumentets gyldighet over tid.


Hvorfor er Long Term Validation (LTV) viktig for elektronisk signering?

Elektronisk signering blir stadig mer vanlig i dagens forretningsverden, og det er viktig å sørge for at elektronisk signerte dokumenter forblir gyldige i lang tid. Long Term Validation (LTV) sikrer at signerte dokumenter kan valideres på et senere tidspunkt, selv om teknologiske og andre fremskritt skulle skje i fremtiden.


DealBuilder og Long Term Validation (LTV)

DealBuilder er en e-signeringsplattform som er bygget på Long Term Validation (LTV). Signaturene tidsstemples med en kvalifisert tidsstemplingstjeneste og lagres direkte i PDFene for å muliggjøre tidsbestandighet gjennom Long Term Validation (LTV). Dette sikrer at signerte dokumenter forblir gyldige og kan valideres på et senere tidspunkt, selv om teknologiske og andre fremskritt skulle skje i fremtiden.


Konklusjon

Long Term Validation (LTV) er en viktig del av elektronisk signering som sikrer at signerte dokumenter forblir gyldige i lang tid. DealBuilder er bygget på Long Term Validation (LTV) og sikrer at signerte dokumenter forblir gyldige og kan valideres på et senere tidspunkt, noe som gir bedrifter økt trygghet og sikkerhet når de signerer viktige dokumenter.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5

See Agreement

Prøv gratis