Elektronisk signering

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Elektronisk signering

Elektronisk signering – En enklere og mer effektiv måte å signere avtaler på

Elektronisk signering er en digital løsning som gjør det mulig å signere avtaler og dokumenter elektronisk, uten behov for fysiske signaturer på papir. Dette gir en enklere og mer effektiv måte å signere avtaler på, som passer perfekt for dagens digitale forretningsverden.

 

Fordeler med elektronisk signering

Det er flere fordeler med elektronisk signering:

  • Tidsbesparende: Elektronisk signering gjør signeringen av avtaler raskere og enklere, og eliminerer behovet for fysisk frammøte eller å vente på postgangen.

  • Kostnadsbesparende: Elektronisk signering reduserer kostnadene knyttet til papirbaserte signaturprosesser, som trykking, frakt og oppbevaring av dokumenter.

  • Sikkerhet: Elektronisk signering gir høy grad av sikkerhet og autentisering, og kan inneholde funksjoner som identitetsverifisering og tidsstempel.

  • Fleksibilitet: Elektronisk signering kan utføres fra hvor som helst og når som helst, og gir dermed en større grad av fleksibilitet og bekvemmelighet.

 

DealBuilder – En komplett løsning for elektronisk signering

DealBuilder tilbyr en komplett løsning for elektronisk signering, som inkluderer avtaler, avtalemaler, tilbud, elektronisk signering og avtalearkiv. DealBuilder er bygget i henhold til de standardene som gjelder for elektronisk signering, slik at du med trygghet kan benytte DealBuilder for elektronisk signering i mange forskjellige markeder og land.

 

Elektronisk signering i Norge

Elektronisk signering er lovlig og bindende i Norge, og det finnes flere forskjellige standarder og teknologier som brukes for elektronisk signering i landet. DealBuilder følger disse standardene og teknologiene, slik at du kan være sikker på at signeringen av dine avtaler vil være lovlig og bindende.

 

Konklusjon

Elektronisk signering gir en enklere og mer effektiv måte å signere avtaler på, som passer perfekt for dagens digitale forretningsverden. DealBuilder tilbyr en komplett løsning for elektronisk signering som er bygget i henhold til standarder og teknologier som gjelder i mange forskjellige markeder og land, inkludert Norge. Med DealBuilder kan du signere avtaler trygt og sikkert, samtidig som du sparer tid og penger.

 

Les mer om DealBuilder sin elektroniske signering

Du kan lese mer om DealBuilder sine elektroniske signaturer her.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Inger Åse Stubben

Proviso AS

I Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av tilbud og avtaler. Denne prosessen har gått fra å være tungrodd til enkel og gøy! Med Dealbuilder gjør vi det enkelt for både oss og for våre kunder, samtidig automatiserer vi flere prosesser vi tidligere måtte håndtere manuelt.

5/5

See Agreement

Prøv gratis